Rada Nadzorcza 2019-2022

0
1960

 

Skład Rady Nadzorczej wybranej na

Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019.

 

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w dniu 01 lipca 2019 ukonstytuowała się w następujący sposób: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krystyna Kopecka Langowska
Z- ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Sławomir Biliński
Sekretarz Rady Nadzorczej – Walentyna Karcz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– Teresa Grzelak
Przewodniczący Komisji Remontowej – Wincenty Art

Członkowie Rady Nadzorczej – wybrani na kadencję 2019 – 2022

 • Benedykt Bożym
 • Barbara Dąbrowska
 • Łukasz Federczyk
 • Ewa Przyborowska
 • Norbert Sobecki
 • Janina Sworniowska
 • Andrzej Syski
 • Daniela Szymańska

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach 15.00-16.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej (w pok. nr 10) 

Dyżury Członków Rady Nadzorczej :

 • Poniedziałek 05 sierpień 2019 r. Daniela Szymańska i Walentyna Korcz
 • Poniedziałek 02 wrzesień 2019 r. Norbert Sobecki i Łukasz Federczyk
 • Poniedziałek 07 październik 2019 r. Ewa Przyborowska i Wincenty Art
 • Poniedziałek 04 listopad 2019 r. Benedykt Bożym i Janina Sworniowska
 • Poniedziałek 02 grudzień 2019 r. Andrzej Syski i Sławomir Biliński