Dział Inwestycyjny

Pokój nr 6, tel. (0-23) 662 38 48 wew. 34

Jakie sprawy załatwię w Dziale Inwestycji?

  • Informację dotyczące planów remontów zasobów SM.
  • Remonty loggi i balkonów własnościowych.
  • Remonty elewacji, dachów itp.

W ramach robót remontowych na podstawie zatwierdzonego wcześniej planu remontów, dział inwestycji przygotowuje przetargi na roboty remontowe, w tym m.in. na roboty termomodernizacyjne budynków, remonty elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kapitalne remonty dachów, remonty instalacji elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, a także przygotowuje umowy z wykonawcami robót.