Zarząd

Zarząd Spółdzielni jest organem kierującym działalnością spółdzielni i reprezentującym ją na zewnątrz, mającym uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących spółdzielni o ile prawo spółdzielcze lub statut nie zastrzegają tych decyzji dla innych organów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku

  • Duszczyk Ireneusz Grzegorz  – Prezes Spółdzielni
  • Włodzimierz Kędzik                – Z-ca Prezesa ds. technicznych
  • Marciniak Barbara                  – Członek zarządu

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku lub jego zastępca przyjmują członków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ks Romualda Jaworskiego 2, w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 – 15:00