Dział Czynszy

Pokój nr 8, tel. (0-23) 662 38 48 wew. 48

Jakie sprawy załatwię w Dziale Czynszy?

  • Uzyskanie dostępu do elektronicznych płatności.
  • Informację o wysokości opłat za mieszkanie.
  • Informację o zadłużeniu czynszowym.
  • Aktualizacje i ustalenie wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i wodę.
  • Sprawy dotyczące dodatku mieszkaniowego (MOPS).
  • Wydawanie druków do opłat czynszowych.

Do obowiązków działu należy comiesięczne naliczanie należności z tytułu opłat za lokale oraz sporządzanie dowodów księgowych. Dział Czynszów na bieżąco rozksięgowuje wpłaty dokonane przez lokatorów oraz wprowadza korekty do naliczeń zgodnie z otrzymaną dokumentacją. Do zakresu obowiązków działu należy również: rozliczanie kosztów wody, rozksięgowanie kosztów za centralne ogrzewanie zgodnie z otrzymaną wcześniej dokumentacją oraz rozliczanie kosztów gazu w budynkach wyposażonych we wspólny gazomierz w terminie czerwiec i grudzień każdego roku.