Walne zgromadzenie

Najważniejszy organ spółdzielni stanowiony przez członków spółdzielni, kompetencje którego określa ustawa Prawo Spółdzielcze i Status Spółdzielni.