Rada Nadzorcza

Drugi w kolejności organ powołany przede wszystkim do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością spółdzielni, wyposażoną również w funkcje normatywne, zarządzające i reprezentacyjne, której szczegółowe kompetencje zostały określone w ustawie Prawie Spółdzielczym i Statucie Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Biliński
Z- ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej –  Norbert Sobecki
Sekretarz Rady Nadzorczej – Walentyna Karcz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– Teresa Grzelak
Przewodniczący Komisji Remontowej – Andrzej Syski

Członkowie Rady Nadzorczej – wybrani na kadencję 2023 – 2026

 • Benedykt Bożym – członek Komisji Remontowej Rady Nadzorczej
 • Barbara Bogucka-Dąbrowska – członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 • Łukasz Federczyk – członek Rady Nadzorczej
 • Dominik Przyborowski – członek Komisji Remontowej Rady Nadzorczej
 • Ewa Langowska-Oziemczuk – członek Rady Nadzorczej
 • Janina Sworniowska – członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Szurmak – członek Komisji Remontowej Rady Nadzorczej
 • Daniela Szymańska – członek Komisji Remontowej Rady Nadzorczej

Informujemy, że Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących problemów mieszkańców oraz działalności Spółdzielni: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1400 – 1500 w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej (pok. nr 10) . 

Terminy dyżurów w roku 2023:

 • 07 sierpień
 • 04 wrzesień
 • 02 październik
 • 06 listopad
 • 04 grudnia