Rada Nadzorcza

Drugi w kolejności organ powołany przede wszystkim do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością spółdzielni, wyposażoną również w funkcje normatywne, zarządzające i reprezentacyjne, której szczegółowe kompetencje zostały określone w ustawie Prawie Spółdzielczym i Statucie Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krystyna Kopecka Langowska
Z- ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Sławomir Biliński
Sekretarz Rady Nadzorczej – Walentyna Karcz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– Teresa Grzelak
Przewodniczący Komisji Remontowej – Wincenty Art

Członkowie Rady Nadzorczej – wybrani na kadencję 2019 – 2022

  • Benedykt Bożym
  • Barbara Dąbrowska
  • Łukasz Federczyk
  • Ewa Przyborowska
  • Norbert Sobecki
  • Janina Sworniowska
  • Andrzej Syski
  • Daniela Szymańska

Informujemy, że Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących problemów mieszkańców oraz działalności Spółdzielni: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1500 – 1600 w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej (pok. nr 10) . 

Dyżury członków Rady Nadzorczej w miesiącu:

lipcu 2020 r.

 Poniedziałek  16.07.2020r.  Teresa Grzelak i Barbara Dąbrowska

sierpniu 2020 r.

 Poniedziałek  03.08.2020 r.  Krystyna Kopecka Langowska i Norbert Sobecki

wrześniu 2020 r.

 Poniedziałek  07.09.2020 r.  Daniela Szymańska i Walenty Karcz

 październiku 2020 r.

 Poniedziałek  05.10.2020 r.  Łukasz Federczyk i Ewa Przyborowska

listopadzie 2020 r.

 Poniedziałek  09.11.2020 r.  Benedykt Bożym i Janina Sworniowska

grudniu 2020 r.

Poniedziałek  07.12.2020 r.  Sławomir Biliński i Andrzej Syski