Asia

50 POSTY 0 KOMENTARZE

Most Popular

Walne Zgromadzenie 2023r.

Płońsk, dn. 15.05.2023 Z A W I A D O M I E N I E

Przetarg nieograniczony ustny na najem lok. użyt. ul. Jędrz. 1

. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem...

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy...

Ogłoszenie o wycofaniu lokalu z przetargu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku informuje o wycofaniu z przetargu lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Płońsku o...