Informacja dot. ciepła

0
878

Płońsk, dn 05.09.2022r

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku informuje, że ciepło dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla budynków znajdujących się w naszych zasobach dostarczane jest z ciepłowni PEC Sp. z o. o. w Płońsku . Zgodnie z „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” ciepło systemowe objęte będzie limitem cenowym 1GJ do wysokości 103,82 netto.

W związku w powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku nie wydaje zaświadczeń mieszkańcom naszych zasobów o sposobnie zaopatrzenia mieszkań w ciepło.