R A D A      N A D Z O R C Z A

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów

w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach  14ºº  –  15ºº

w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 10

Dyżury członków Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu 2024 r.

Poniedziałek  08.01.2024 r.  Norbert Sobecki i Andrzej Syski

Dyżury członków Rady Nadzorczej w miesiącu lutym 2024 r.

Poniedziałek  05.02.2024r.  Łukasz Federczyk i Dominik Przyborowski

Dyżury członków Rady Nadzorczej w miesiącu marcu 2024r

Poniedziałek  04.03.2024 r.  Teresa Grzelak i Janina Sworniowska

Dyżury członków Rady Nadzorczej w miesiącu kwietniu  2024 r.

Poniedziałek  08.04.2024 r.  Daniela Szymańska i Małgorzata Szurmak

Dyżury członków Rady Nadzorczej w miesiącu maju 2024 r.

Poniedziałek  06.05.2024 r.   Benedykt Bożym i Ewa Langowska-Oziemczuk

Dyżury członków Rady Nadzorczej w miesiącu czerwcu 2024 r.

Poniedziałek  03.06.2024 r.   Walentyna Karcz i Barbara Bogucka – Dąbrowska