Rada Nadzorcza

Drugi w kolejności organ powołany przede wszystkim do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością spółdzielni, wyposażoną również w funkcje normatywne, zarządzające i reprezentacyjne, której szczegółowe kompetencje zostały określone w ustawie Prawie Spółdzielczym i Statucie Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wiesław Sworniowski
Z- ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krystyna Kopecka – Langowska
Sekretarz Rady Nadzorczej – Józefa Karwacka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– Elżbieta Leszczyńska
Przewodniczący Komisji Remontowej – Wincenty Art

Członkowie Rady Nadzorczej – wybrani na kadencję 2016 – 2019

 • Art Wincenty
 • Banasik Janina
 • Bielski Jan
 • Dąbrowski Karol
 • Głuchowska Teresa
 • Karwacka Józefa
 • Kopecka – Langowska Krystyna
 • Leszczyńska Elżbieta
 • Murańska Marianna
 • Przyborowska Ewa
 • Sobecka Elżbieta
 • Sworniowski Wiesław
 • Wiśniewska Irena

Informujemy, że Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących problemów mieszkańców oraz działalności Spółdzielni: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżur pełni – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca w godzinach 1500 – 1600 zaś w każdy trzeci poniedziałek miesiąca dyżur pełni – Członek Rady Nadzorczej w godzinach  1500 -1600.