Rada Nadzorcza

Drugi w kolejności organ powołany przede wszystkim do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością spółdzielni, wyposażoną również w funkcje normatywne, zarządzające i reprezentacyjne, której szczegółowe kompetencje zostały określone w ustawie Prawie Spółdzielczym i Statucie Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krystyna Kopecka Langowska
Z- ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Sławomir Biliński
Sekretarz Rady Nadzorczej – Walentyna Karcz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– Teresa Grzelak
Przewodniczący Komisji Remontowej – Wincenty Art

Członkowie Rady Nadzorczej – wybrani na kadencję 2019 – 2022

  • Benedykt Bożym
  • Barbara Dąbrowska
  • Łukasz Federczyk
  • Ewa Przyborowska
  • Norbert Sobecki
  • Janina Sworniowska
  • Andrzej Syski
  • Daniela Szymańska

Informujemy, że Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących problemów mieszkańców oraz działalności Spółdzielni: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1500 – 1600 w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej (pok. nr 10) . 

Dyżury członków Rady Nadzorczej w miesiącu:

styczniu 2020 r.

 Poniedziałek  13.01.2020r.  Daniela Szymańska i Krystyna Kopecka Langowska

lutym 2020 r.

 Poniedziałek  03.02.2020 r.  Benedykt Bożym i Janina Sworniowska

marcu 2020 r.

 Poniedziałek  02.03.2020 r.  Ewa Przyborowska i Norbert Sobecki

 kwietniu 2020 r.

 Poniedziałek  06.04.2020 r.  Łukasz Federczyk i Walentyna Karcz

maju  2020 r.

 Poniedziałek  04.05.2020 r.  Teresa Grzelak i Barbara Dąbrowska

czerwcu 2020 r.

Poniedziałek  01.06.2020 r.  Sławomir Biliński i Andrzej Syski