Asia

36 POSTY 0 KOMENTARZE

Most Popular

Przetarg nieograniczony ustny na najem lok użyt. Gr 11

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego przy ulicy:    Grunwaldzka 11– powierzchnia użytkowa...

Przetarg ofertowy na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej – Kolbe 11a

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy: Św. M. Kolbe...

Przetarg nieograniczony ustny na najem lok. użytkowych Ks. R. Jaw. 2 i Pół. 6a

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokali użytkowych przy ulicach:   1. Ks. R. Jaworskiego...

Informacja o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...