Aktualności !!!
  • home
  • Aktualności !!!

 UWAGA !!!

               W związku z licznymi pytaniami, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku potwierdza, że

DOKUMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W SKRZYNKACH POCZTOWYCH SĄ DOWODAMI WPŁAT Z NADANYM PAŃSTWU INDYWIDUALNYM NUMEREM KONTA BANKOWEGO (SUBKONTO).

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na podane konta.


 

Najnowszy biuletyn… (do pobrania tutaj…)


 

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych w dniu 07.12.2016 r.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego ul. Północna 6/19 w dn. 14.12.2016 r.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w dniu 14.12.2016 r.

Szczegóły….