Aktualności !!!
  • home
  • Aktualności !!!

 UWAGA !!!

               W związku z licznymi pytaniami, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku potwierdza, że

DOKUMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W SKRZYNKACH POCZTOWYCH SĄ DOWODAMI WPŁAT Z NADANYM PAŃSTWU INDYWIDUALNYM NUMEREM KONTA BANKOWEGO (SUBKONTO).

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na podane konta.


 

Najnowszy biuletyn… (do pobrania tutaj…)


 

Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego ul. J. Jędrzejewicza 1 w dniu 12.10.2016

Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego w Płońsku przy ulicy św. M. Kolbe 11 m.25 w dniu 28.09.2016 r

Szczegóły….