Aktualności !!!
  • home
  • Aktualności !!!

 UWAGA !!!

               W związku z licznymi pytaniami, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku potwierdza, że

DOKUMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W SKRZYNKACH POCZTOWYCH SĄ DOWODAMI WPŁAT Z NADANYM PAŃSTWU INDYWIDUALNYM NUMEREM KONTA BANKOWEGO (SUBKONTO).

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na podane konta.


 

Najnowszy biuletyn… (do pobrania tutaj…)


 

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. Wiejska 9 w dniu 16.11.2016

Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego w Płońsku przy ulicy Północnej 6 m. 19 w dniu 16.11.2016 r

Szczegóły….