Przetarg nieograniczony ustny na najem lok. użyt. ul. Jędrz. 1

0
77

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego przy ulicy Jędrzejewicza 1 o powierzchni użytkowej 58,66 m2

Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 65,73 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media). Wadium w wysokości 7700,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 czerwca 2023 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, o godzinie  1000

Lokal zostanie postawiony do dyspozycji od 01 lipca 2023r.

Wadium należy wpłacać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Płońsk   81 1020 1592 0000 2502 0012 0980. Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia czynszu. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni w przetargu na najemców lokalu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.

ZARZĄD