Przetarg nieograniczony ustny na najem lok użyt. Młodzi 23

0
26

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego przy ulicy Młodzieżowej 23.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 20,82 m2. Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 8,15 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media).

Przetarg odbędzie się w dniu 03-11-2021 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 o godzinie 1000 w pok. Nr 10.

Wadium w wysokości 340,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Płońsk   81 1020 1592 0000 2502 0012 0980 lub w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia czynszu. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni w przetargu na najemców lokalu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.