Przetarg nieograniczony ustny na najem lok. użyt. Jaw 2

0
60

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego przy ulicy Ks. R. Jaworskiego 2 o powierzchni użytkowej 35,70 m2

Przetarg odbędzie się w dniu 22-09-2021 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 o godzinie 900 w pok. Nr 10.

Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 17,85 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media). Wadium w wysokości 1275,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Płońsk   81 1020 1592 0000 2502 0012 0980 lub w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku.

Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia czynszu. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni w przetargu na najemców lokalu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.