Przetarg nieograniczony ustny na najem lok użyt. Gr 9

0
69

.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 9

Powierzchnia użytkowa lokalu – 68,82 m2

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 41,00 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media).

Przetarg odbędzie się w dniu 15-12-2022 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku (pok. nr 10) o godz 10.00

Wadium w wysokości 5650,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP S.A. O/PŁOŃSK 81 1020 1592 0000 2502 0012 0980.

Wadium wpłacone przez przyszłego najemcę lokalu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia czynszu natomiast w przypadku wycofania się z zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni na najemców lokalu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zarząd zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWzrost cen ciepła