Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku

ul. ks. R. Jaworskiego 2

09-100 Płońsk

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na :

-ocieplenie elewacji wschodniej i zachodniej budynku mieszkalnego , wielorodzinnego , położonego w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 5,

-ocieplenie elewacji wschodniej i zachodniej budynku mieszkalnego , wielorodzinnego , położonego w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 14,

-ocieplenie budynku mieszkalnego , wielorodzinnego , położonego w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 27.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku w Dziale Inwestycji , pokój nr 6.

Zamkniętą kopertę z napisem czego dotyczy oferta należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 w terminie do dnia 22.01.2024r. do godz. 14oo.

Otwarcie ofert dotyczących budynku mieszkalnego :

-przy ul. Młodzieżowe 14      nastąpi dnia 23.01.2024r. o godz. 10oo.

-przy ul. Młodzieżowej 5       nastąpi dnia 23.01.2024r. o godz. 1015.

-przy ul. Młodzieżowej 27     nastąpi dnia 23.01.2024r. o godz. 1030.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (23) 662-38-48 wew.34 lub 602-724-302.

Zarząd zastrzega sobie prawo wyboru oferty według własnego uznania lub unieważnienia odbytego przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU