Przetarg na ocieplenie budynków mieszkalnych

0
687

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsk przy ulicy Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 

-ocieplenie budynku mieszkalnego , wielorodzinnego, położonego w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 65B,

-ocieplenie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego , położonego w Płońsku przy ks. R. Jaworskiego 8,

-ocieplenie budynku mieszkalnego ,wielorodzinnego , położonego w Płońsku przy ks. R. Jaworskiego 10,

-ocieplenie budynku mieszkalnego , wielorodzinnego, położonego w Płońsku przy ks. R. Jaworskiego 12.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku w Dziale Inwestycji (pokój nr 6).

Zamkniętą kopertę z napisem czego dotyczy oferta należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój Nr 11) w terminie do dnia 02.03.2021r. do godz. 14oo.

Otwarcie ofert dotyczących budynku mieszkalnego :

-przy ul. Grunwaldzkiej 65B nastąpi dnia 03.03.2021r. o godz. 10oo

-przy ul. ks.R.Jaworskiego 8 nastąpi dnia 03.03.2021r. o godz. 1015

-przy ul. ks.R.Jaworskiego 10 nastąpi dnia 03.03.2021r.o godz. 1030

-przy ul. ks.R.Jaworskiego 12 nastąpi dnia 03.03.2021r.o godz. 1045

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (023)662-38-48 w.34 lub 602-724-302.

 

Zarząd zastrzega sobie prawo wyboru oferty według własnego uznania lub unieważnienia odbytego przetargu bez podania przyczyny.

………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy,że jesteśmy płatnikami podatku Vat , nr NIP 567-000-43-10.

Jednocześnie upoważniamy Państwa do wystawienia faktury bez naszego podpis