Przetarg na lok. użyt. Gr 46/48

0
656

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego przy ulicy:

 

 

Grunwaldzka 46/48– powierzchnia użytkowa 36,80 m2
Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 23,28 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media). Wadium w wysokości 1750,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28-04-2021 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 o godzinie 9.00 w pok. Nr 10.

Wadium należy wpłacać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Płońsk 81 1020 1592 0000 2502 0012 0980 lub w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia czynszu. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni w przetargu na najemców lokalu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.