Informacja o Walnym Zgromadzeniu

0
798

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020r poz. 568 ze zm.)

Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za 2019 rok będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPLASTUŚ
Następny artykułHarmonogram nawadniania instalacji c.o.