Przetarg na najem lok użyt Gr 11

0
285

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokali użytkowych przy ulicach:

 

 Grunwaldzka 11– powierzchnia użytkowa 66,23 m2

Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 40,00 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media). Wadium w wysokości 5.300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16-09-2020 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 o godzinie 10.00

Wadium należy wpłacać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Płońsk   81 1020 1592 0000 2502 0012 0980 lub w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia czynszu. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni w przetargu na najemców lokalu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.

plik w formacie pdf do pobrania/druku