przetarg na lok. użytkowy przy ul. J.Jędrz.

0
285

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU przy ul. Ks. J. Jaworskiego ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego przy ulicy:

 

dr J. Jędrzejewicza 1 – powierzchnia użytkowa 58,66 m2

Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 59,00 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media). Wadium w wysokości 6.920,00 zł.

Lokal będzie postawiony do dyspozycji przyszłego najemcy od 4 listopada 2018 r.

Dodatkowe informacje:

Lokale użytkowe zlokalizowane przy uczęszczanych ulicach w Płońsku w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się skupiska budynków wielorodzinnych.

Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, a szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 12, tel.(0-23) 662-38-48

Przetarg odbędzie się w dniu 23-10-2019 r.  o godz. 10.00 w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 

Wadium należy wpłacać na konto Spółdzielni

PKO BP S.A. O/Płońsk   81 1020 1592 0000 2502 0012 0980

lub w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia czynszu. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni w przetargu na najemców lokalu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn