przetarg ofertowy na lok. użytkowe Gr. 9

0
268

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych przy ulicy:

 

 

  1. Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 48,46 m2

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

Minimalna stawka za najem wynosi 41,00 zł / m2 / netto

„Oferta najmu lokalu użytkowego przy ulicy Grunwaldzkiej 9 – powierzchnia użytkowa 48,46 m2”

  1. Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 11,98 m2

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

Minimalna stawka za najem wynosi 41,00 zł / m2 / netto

„Oferta najmu lokalu użytkowego przy ulicy Grunwaldzkiej 9 – powierzchnia użytkowa 11,98 m2”

Dodatkowe informacje:

Lokale użytkowe zlokalizowane w budynku wolnostojącym, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się skupiska. Oferty składać należy w sekretariacie Spółdzielni do dnia 08/10/2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem, którego lokalu dotyczy.

Oferta zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Najmu Lokali Użytkowych, dzierżawy terenu oraz  dzierżawy powierzchni pod reklamy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku powinna zawierać:

1)       imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres.

2)       datę sporządzenia oferty.

3)       oferowaną cenę za 1 m²  wynajmowanej powierzchni.

4)       proponowane przeznaczenie lokalu.

5)       sposób realizacji innych warunków, jeżeli są one podane w ogłoszeniu o składaniu ofert.

6)       termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu.

7)       w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  – odpis z właściwego rejestru.

8)       kserokopię dowodu wpłaty wadium – dwukrotność oferowanego czynszu netto powiększonego o podatek od nieruchomości. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych..

9)       oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert i wybór najemcy odbędzie się w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, pokój nr 10 w dniu 06-11-2019 r. o godzinach

  • 1000 Grunwaldzka 9 pow. użytkowa 11,98 m2
  • 1015 Grunwaldzka 9 pow. użytkowa 48,46 m2

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.