Grun. 9 najem lokali użytkowych

0
349

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych przy ulicach: 

 

  1.      Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 68,82 m2

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

Minimalna stawka za najem wynosi 41,00 zł/m2/netto

Dodatkowe informacje:

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku wolnostojącym, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się skupiska. Oferty składać należy w sekretariacie Spółdzielni do dnia 20/08/2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta najmu lokalu użytkowego przy ulicy Grunwaldzkiej 9 – powierzchnia użytkowa 68,82 m2”

  1.       Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 48,46 m2

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., CO

Minimalna stawka za najem wynosi 41,00 zł/m2/netto

Dodatkowe informacje:

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku wolnostojącym, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się skupiska. Oferty składać należy w sekretariacie Spółdzielni do dnia 20/08/2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta najmu lokalu użytkowego przy ulicy Grunwaldzkiej 9 – powierzchnia użytkowa 48,46 m2”


Oferta zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Najmu Lokali Użytkowych, dzierżawy terenu oraz  dzierżawy powierzchni pod reklamy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku powinna zawierać:

1) imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres.

2) datę sporządzenia oferty.

3) oferowaną cenę za 1 m²  wynajmowanej powierzchni.

4) proponowane przeznaczenie lokalu.

5) sposób realizacji innych warunków, jeżeli są one podane w ogłoszeniu o składaniu ofert.

6) termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu.

7) w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  – odpis z właściwego rejestru.

8) kserokopię dowodu wpłaty wadium – dwukrotność oferowanego czynszu netto powiększonego o podatek od nieruchomości (1,84 zł/m2/m-c netto). Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych zaległości czynszowych..

9) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert i wybór najemcy odbędzie się w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2, pokój nr 10 w dniu 21-08-2019 r. w godzinach:

  1. 1000 Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 68,82 m2
  2. 1015 Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 48,46 m2

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.

<plik w formacie pdf do pobrania/druku>

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPoranki z Bystrzakiem