Grun. 9 najem lokali użytkowych

0
76

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokali użytkowych przy ulicach: 

 

  1.      Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 48,46 m2

Cena wywoławcza czynszu za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu wynosi: 50,00 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media). Wadium w wysokości 4.850,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) 

  1.       Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 68,82 m2

Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 65,00 zł plus podatek VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty (podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media). Wadium w wysokości 8.950,00 zł. (słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

Lokal będzie postawiony do dyspozycji przyszłego najemcy od 1 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe informacje:

Lokale użytkowe zlokalizowane przy uczęszczanych ulicach w Płońsku w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się skupiska budynków wielorodzinnych.

Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, a szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 12, tel.(0-23) 662-38-48.

Przetarg odbędzie się w dniu 26-06-2019 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 w następującej kolejności:

  • Godzina 10.00 – Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 48,46 m2
  • Godzina 10.15 – Grunwaldzka 9 – powierzchnia użytkowa 68,82 m2

Wadium należy wpłacać na konto Spółdzielni lub w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia czynszu. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni w przetargu na najemców lokalu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zarząd zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.

ogłoszenie w wersji pdf do pobrania/druku.