Przetarg na ocieplenie budynków mieszkalnych

0
159

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 

  • ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Płońsku przy ul. ks. R. Jaworskiego 17
  • ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Płońsku przy ul. ks. R. Jaworskiego 21.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku w Dziale Inwestycji (pokój Nr 6)

Ofertę należy złożyć do dnia 03.06.2019 do godz 16oo w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 11) w zamkniętej kopercie z dopiskiem którego budynku dotyczy oferta.

Otwarcie ofert dotyczące budynku mieszkalnego:

  • przy ul. ks. R. Jaworskiego 17 nastąpi dnia 04.06.2019r. o godz. 10oo
  • przy ul. ks. R.Jaworskiego 21 w dniu 04.06.2019r. o godz. 1030.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (023) 662-38-48 wew. 34 lub 509-425-580.

Zarząd  zastrzega sobie prawo wyboru oferty według własnego uznania lub unieważnienia odbytego przetargu bez podania przyczyny.