Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Grun 9

0
152

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 9 o pow. 65,29  m2

 

Cena wywoławcza czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 36,00 zł + VAT. Z tytułu najmu lokalu obowiązują dodatkowe opłaty tj. podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie oraz media. Wadium w wysokości 4700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych zero groszy).

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź osobistym z Administracją. Szczegółowe informacje dotyczące lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku w pokoju nr 12 bądź pod nr tel. (023) 662-38-48.

Przetarg odbędzie się w dniu 08-05-2019 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 o godz. 10.30

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP S.A. Spółdzielni bądź w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej. Wadium złożone przez uczestnika przetargu zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia czynszu. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Spółdzielni, natomiast wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni na najemców lokalu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zarząd zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn.

<Ogłoszenie w wersji PDF do pobrania/druku>